"En SLC-Lawyers posem a la seva disposició una gran varietat de serveis"

Experts en assessorament i gestió en l'adquisició de béns immobles a nacionals i estrangers. Guiem i acompanyem als nostres clients per garantir-los un procés de compra amb les màximes garanties de seguretat.Tramitació de visats i permisos de residència per a inversors immobiliaris.

Negociem per als nostres clients amb les diferents entitats bancàries per aconseguir-los els productes que millor s´ adaptin a les seves necessitats, i les més òptimes condicions del mercat hipotecari.Localitzem al mercat immobiliari les propietats que millor s'adaptin a les necessitats i pressupost dels nostres clients.Assessorament i guia en el procés de constitució de societats mercantils.


Servei de gestoria i assessorament fiscal per a particulars i empreses.


Servei de gestió de patrimoni amb equip d'experts inversors
.

Oferim, a través de poder notarial, la possibilitat de realitzar totes les gestions en nom i representació dels nostres clients, evitant-los desplaçaments i esperes.


Assessorament en successions a residents i no residents.
La propietat d'un immoble o la residència a territori espanyol incideixen de forma directa a la successió de cada persona, condicionant-ne el règim i normativa d'aplicació.

Dret d'estrangeria. Permisos de treball, residència i nacionalitat
.

Àmplia experiència en reclamació judicial i extrajudicial del dret de danys i responsabilitat civil.
Reclamació de deutes.


Reclamació judicial i extrajudicial de danys i perjudicis causats per accidents de trànsit.


Reclamació de clàusules sòl, despeses de constitució d’hipoteca i altres clàusules abusives.

Processos de divorci i parelles de fet.


Processos judicials d'incapacitació

.

Resolució de conflictes pel mètode de la mediació.